கலை&கலாச்சாரம்அளவுகோலால் அடி வாங்கி.. ஆறாத வடு ஒன்று.. மறக்க முடியாத 7B!

சென்னை: கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த நமது வாசகர் கோகுலச்செல்வன். தா நமக்கு எழுதி அனுப்பியுள்ள ஆசிரியர் தின சிறப்புக் கவிதை: 7 "B" ன் அனுபவம்கொஞ்சம் எட்டிப்பார்த்ததுமனதினிலே!வ.உ. சி. அரசு பள்ளியிலேஆங்கில வகுப்பில்அறிவியல் புத்தகத்தில்அழகான படம் பார்த்துஅளவு கோலால் அடி வாங்கிஆறாத வடு ஒன்றுஆள் காட்டி விரலில் உண்டு! அடிக்கடி அந்த ஆசிரியைநினைவூட்டும்அடியை அல்ல அவர்International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz