கலை&கலாச்சாரம்கலிங்கம் காண்போம் - பகுதி 65 - பரவசமூட்டும் பயணத்தொடர்

- கவிஞர் மகுடேசுவரன் வாராவதிக் கோட்டையிலிருந்து வெளியே செல்கின்ற குறுக்குச் சாலையில் நடந்து ஆற்றங்கரையோரத்திற்கு வந்தோம். அப்பகுதி முழுக்கவே மரங்கள் அடர்ந்து இருந்தன. ஏற்கெனவே வளர்ந்த மரங்களோடு புதிது புதிதாகவும் மரங்களை நட்டிருந்தார்கள். எம்மரத்தின் பெயரும் நமக்குத் தெரியவில்லை. மரம் செடி கொடிகளின் பெயரைக்கூட அறிந்திராத வாழ்க்கையைத்தானே வாழ்கிறோம் ? நம்மீது படியும் நிழல் எம்மரத்தின் கொடைInternational
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz