கலை&கலாச்சாரம்கலிங்கம் காண்போம் - பகுதி 67 - பரவசமூட்டும் பயணத்தொடர்

- கவிஞர் மகுடேசுவரன் மகாநதியின் நீர்ப்பரப்பை நெருங்கி நின்றேன். பாதத்திற்கு அடியில் புதையும் வெண்மணல் மிதமான பஞ்சாகக் குழைந்தது. ஓரத்தில் நீர்ப்போக்கு இல்லாமல் தேங்கியிருந்த இடங்களில் குப்பைகளும் இருந்தன. இந்நதிக்குக் குப்பை என்பது பொருந்தாச் சொல். ஒரு நகர்வில் அனைத்தையும் அரைத்துக் கூழாக்கி மீனுக்குத் தின்னத் தந்துவிடும். இப்போதைக்கு நீராய்த் தேங்கியிருப்பது அந்தப் படுகையின்மீது ஏற்பட்ட இரக்கத்தால்International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz