జాతీయంచైనాలో భూకంపం.. 150 మంది మృతి

న్యూ ఢిల్లీ (ఏజెన్సీస్): చైనా వాయూవ్య ప్రాంతంలోని యునాన్ రాష్ట్రం వెన్‌పింగ్‌లో తీవ్ర ప్రకంపనలు సంభవించాయి....

International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz