జాతీయం110 మంది ప్రయాణికులతో కుప్పకూలిన అల్జీరియా విమానం

అల్జీర్స్(ఏజెన్సీస్): అల్జీరియాకు చెందిన ఒక విమానం 110 మంది ప్రయాణికులతో అదృశ్యమైంది....

International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz