தினபலன்ரிஷபம்

சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றி மகிழும் நாள். செய்தொழிலில் மேன்மையும், உயர்வும் கிட்டும். அரசுவழிச் சலுகை எதிர்பார்த்தடியே வந்து சேரும். அரைகுறையாக நின்ற கட்டிடப் பணிகளை மீதியும் தொடருவீர்கள்.

International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz